BLS (Basic Life Support)


Richtlijnen en lesmethode
De trainingen worden gegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen en lesmethode vanuit Kling Opleidingen.

Inhoud van de training
De cursist opleiden tot het kunnen verrichten van de volgende handelingen:
Reanimatie, de werking en het gebruik van een AED apparaat (Automatische Externe Defibrillator), stabiele zijligging en het slachtoffer draaien van buik naar rug.

Bestemd voor
Deze opleiding is geschikt voor alle medewerkers binnen een organisatie die geen BHV’er zijn, en eenieder die geïnteresseerd is in reanimatie en de werking van en/of om wil leren gaan met een AED apparaat.

De training is inclusief
Instructeur, lesmaterialen, certificering en koffie/thee.
Bij trainingen die op de locatie van Kling Opleidingen gehouden worden verzorgt Kling Opleidingen ook de catering zoals koffie/thee.
Bij trainingen op een andere locatie dan die van Kling Opleidingen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de catering.

Niveau 
Voor het volgen van de BLS training is geen vooropleiding vereist. 
Men dient de Nederlandse taal goed machtig te zijn en er rekening mee te houden dat men lichamelijke handelingen moet verrichten tijdens de training.
Zonder het verrichten van deze handelingen komt men niet in aanmerking voor het desbetreffende certificaat. 

Duur van de training
De duur van de training is 3 uur.

Tijden
De cursustijden zijn in overleg.

Aantal cursisten 
De trainingen hebben een maximum van 8 personen,
De trainingen zijn alleen per groep te plannen.

Legitimatie
De cursist is verplicht om zich te legitimeren bij aanvang van de cursus d.m.v. een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart.

Examen
Aan de BLS training is geen examen verbonden.

Certificering
Als de instructeur de cursist competent bevonden heeft zal Kling Opleidingen een certificaat afgeven.
Deze worden naar de opdrachtgever verzonden. 

Geldigheid certificaten
Er zit geen geldigheid aan het certificaat van de BLS training echter is het raadzaam om deze cursus jaarlijks te herhalen.

Trainingslocatie
De trainingen worden gehouden op de locatie van Kling Opleidingen b.v.,
Canadabaan 18, 5388 RT te Nistelrode.
 
Cursus op een andere locatie / Incompany
Het is mogelijk om de training op uw locatie te verzorgen. 
Hierbij geldt ook een maximum aantal van 8 personen.  
Trainingen op een andere locatie zijn exclusief catering. Tevens dient er voldoende ruimte te zijn voor het aantal cursisten en de eventueel te houden oefeningen.
Is de trainingslocatie verder dan 100 km., incl. terugreis verwijderd van Kling Opleidingen te Nistelrode, dan worden er extra kosten in rekening gebracht.

Aanmeldingen
In overleg kan er een training gepland worden op een datum die u wenst.
De cursisten kunt u aanmelden via het aanmeldingsformulier dat u per mail toegezonden zal worden. 
Daarna  zal de aanmelding door ons verder worden verwerkt en ontvangt de opdrachtgever de bevestiging.
Na de bevestiging ontvangt de opdrachtgever, voor aanvang van de training, geen verdere berichtgevingen meer van Kling Opleidingen. 
De opdrachtgever dient zelf, naar aanleiding van de informatie op de bevestiging, de cursisten te informeren over de trainingsdatum en aanvangstijden.

Afmeldingen en wijzigingen door opdrachtgever 
Extra kosten (excl. BTW) die in rekening gebracht worden in verband met annuleringen, het niet verschijnen op een cursus,
het annuleren van een in opdracht georganiseerde cursus en het verzetten van cursisten naar een andere cursusdatum/data. 

Binnen 6 dagen voor de cursusdatum: kosteloos
Binnen 5 dagen voor de cursusdatum: 100% van de cursusprijs
Het niet verschijnen op een cursus: 100% van de cursusprijs

Verzetten van cursisten naar andere cursusdata/datum : € 5,00 p.p. adm.kosten

Facturen 
De factuur zal op de trainingsdag, dan wel de eerstvolgende werkdag gemaakt en naar de opdrachtgever verzonden worden.

Prijzen
De genoemde prijs is exclusief BTW.

 BLS (Basic Life Support) 
 Artikelnummer Omschrijving Prijs per groep
 000304 (groep) BLS training 3 uur per groep op locatie.
max. 8 pers.
 Zie prijslijst


LET OP! Hieronder plaatst u een reservering. Van de daadwerkelijke inschrijving ontvangt u een aparte mail vanuit ons systeem Visual. Als u na 48 uur nog geen mail heeft ontvangen, neem dan even contact met ons op via 0412-612830 of info@klingopleidingen.nl

Inschrijven BLS