Vuurlastberekening (Beheersbaarheid van Brand NEN 6060)

De grootte van een aaneengesloten gebruiksoppervlakte in een gebouw, dient zodanig in relatie te staan tot de vuurbelasting, dat een eventuele brand door de brandweer te beheersen is. Onbeheersbare branden zijn economisch en maatschappelijk onaanvaardbaar en kunnen ernstige schade aan mensen, omliggende compartimenten, gebouwen en ook het milieu tot gevolg hebben.
Wanneer er twijfel bestaat aan de maximale grootte van een compartiment, in relatie tot de vuurbelasting, is het mogelijk om via een vuurlastberekening aan te tonen hoe deze relatie is.
Mits aan alle voorwaarden voldaan, is het aan de hand van deze berekening mogelijk om, op basis van rechtstreekse gelijkwaardigheid, een rapport "Beheersbaarheid van Brand" op te stellen. 

Kling Advies beschikt over de expertise om een rapport "Beheersbaarheid van brand" voor u op te stellen.

Nadat het rapport ter goedkeuring aan de opdrachtgever is voorgelegd wordt de vuurlastberekening ter wraking (goedkeuring) aan de betreffende instanties aangeboden.

Na goedkeuring door de dienstdoende afdeling is dit een officieel document en kan/mag de gemeente bij niet wijzigen van het gebruik geen extra eisen meer stellen met betrekking tot de afmetingen van de compartimentering. 
Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u gebruikmaken van het contactformulier.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.