Heftruck - Reachtruck chauffeur

Binnen iedere organisatie is veilig werken van groot belang. Dit is uiteraard ook van toepassing bij het werken met een heftruck. Naast een heftruck wordt er in veel bedrijven ook van een reachtruck gebruik gemaakt. Om beide transportmiddelen veilig en verantwoord te kunnen bedienen is het belangrijk dat de chauffeur over de juiste kennis en vaardigheden beschikt en dat hij/zij zich bewust is van mogelijke gevaren.
De heftruck-/reachtruckcursus kan op de locatie van Kling Opleidingen of op een door de klant zelf gekozen locatie (Incompany) gegeven worden. 
Tijdens de basisopleiding leert de cursist hoe een heftruck/reachtruck te besturen en optimaal te beheersen. Daarbij wordt tijdens de praktijkinstructie zoveel mogelijk rekening gehouden met de bedrijfsspecifieke situatie.
Wanneer de cursus Incompany wordt gegeven leren de cursisten hoe zij in hun eigen werkomgeving te werk moeten gaan.
Na het volgen van onderstaande basiscursus en het met goed gevolg afleggen van het praktijkexamen kan de cursist veilig en vakbekwaam een heftruck of reachtruck bedienen.

Inschrijven Heftruck