BBMI (Beheerder Brandmeldinstallatie)

Na plaatsing van een gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI-OAI) dient deze, conform de richtlijnen van NEN 2654, te worden beheerd en onderhouden. Hiervoor moet binnen de organisatie een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) beschikbaar zijn.
De BBMI is verantwoordelijk voor de bediening, periodieke controle en het preventief onderhoud van de installatie en is tevens eerste aanspreekpunt voor de brandweer.
Wanneer bijvoorbeeld twijfel bestaat over de juistheid van een melding, zal de brandweer eerst contact opnemen met de Beheerder Brandmeldinstallatie.

Om bovengenoemde taken adequaat en volgens de huidige wet en regelgeving te kunnen uitvoeren is naast de merkgebonden instructie ook de basiskennis betreffende de brandmeld- en ontruimingsinstallatie van belang. 

In de hieronder door Kling Opleidingen aangeboden cursus komt deze basiskennis, inclusief wet- en regelgeving, uitgebreid aan bod.
LET OP! Hieronder plaatst u een reservering. Van de daadwerkelijke inschrijving ontvangt u een aparte mail vanuit ons systeem Visual. Als u na 48 uur nog geen mail heeft ontvangen, neem dan even contact met ons op via 0412-612830 of info@klingopleidingen.nl

Inschrijven BBMI