Algemene informatie

Legitimatie
Bij aanvang van de cursus dient de cursist zich d.m.v. een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart te legitimeren.

Planning
Overdag worden de cursussen geregeld gepland.
's Avonds worden de cursussen alleen bij voldoende aanmeldingen gepland.

Cursuslocatie Incompany
Bij een cursus op locatie (Incompany) moet er voldoende ruimte voor het aantal cursisten en eventueel te houden oefeningen zijn.
Reiskosten worden berekend op basis van uurtarief.

Aanmeldingen
U kunt zich aanmelden via de inschrijfmogelijkheid op deze website.
Na ontvangst zal de aanmelding door ons zo spoedig mogelijk worden verwerkt en indien mogelijk bevestigd.
Indien uw keuze niet meer mogelijk is zal er met de opdrachtgever contact worden opgenomen.
Na de per e-mail verzonden bevestiging ontvangt de opdrachtgever, voor aanvang van de cursus, van Kling Opleidingen geen verdere berichtgevingen meer . 
De opdrachtgever dient zelf, naar aanleiding van de informatie op de bevestiging, de cursisten te informeren over de cursus- data en tijden.

Kosten bij afmelding van een aangemelde cursist: 
      - Tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de cursus: geen kosten
      - Binnen 5 werkdagen voorafgaand aan de cursus: 25% van de cursusprijs.
      - Zonder afmelding niet verschijnen op een cursus: 100% van de cursusprijs.

Kosten bij afmelding van een, in opdracht, georganiseerde cursus:
      - Tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de cursus: geen kosten.
      - Bij afmelding binnen 5 werkdagen voorafgaand aan de cursus: 80% van de cursusprijs.

Afmeldingen door Kling Opleidingen
De cursus gaat door bij een minimum aantal van 6 personen. Bij deelname van minder dan 6 personen zal Kling Opleidingen genoodzaakt zijn de cursus te annuleren. De opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht en zullen er andere opties bekeken worden. 

Facturen
Na het volgen van de cursus dan wel na de eerste cursusdag wordt de factuur verzonden naar de opdrachtgever.